روزنامه انگلیسی گاردین برای اولین بار تصاویری از کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرد.

به گزارش میزان، روزنامه گاردین در گزارش خود نوشت این تصاویر برای اولین بار است که منتشر میشود که توسط دکتر ویلیام آرتور کرام William Arthur Cram افسر آموزش سابق سفارت آمریکا در تهران گرفته شده است. بنابراین گزارش کودتای ۲۸ مرداد توسط سرویس مخفی انگلیس و سازمان سیا جهت حفظ منافع نفتی غرب در ایران انجام شد.

 

تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
دکتر مصدق و سفیر وقت روسیه در تهران
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
تصاویر دیده نشده از کودتای 28 مرداد
روزنامه انگلیسی تصاویر دیده نشده‌ای از کودتای 28 مرداد منتشر کرد + تصاویر
منزل دکتر مصدق
منبع : گروه تاریخ مرند |روزنامه انگلیسی گاردین تصاویر دیده نشده‌ای از کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرد
برچسب ها : گزارش ,دکتر ,منتشر ,مرداد ,گاردین ,کودتای ,دکتر مصدق ,مرداد منتشر ,برای اولین ,انگلیسی گاردین ,روزنامه انگلیسی ,روزنامه انگلیسی گاردین